išmanus


išmanus
išmanùs, -ì adj. (4) K, Š, 330, NdŽ; R328, Sut, LsB250 kas išmano, išmanantis, protingas, sumanus: Išmanus, išmonią turįs SD327. Išmanùs žmogus yra ne tik linkęs išmanyti, bet ir sugebąs išmanyti ir net faktiškai išmanąs FT. Tik išmanùs žmogus turi tikros protinės iniciatyvos FT. Jis – žmogus pinigų dalykuose išmanus, prisityręs Vaižg. Kas išmanùs, išmano viską J. Pasakos sudėliotos protingų, išmanių žmonių . Mano tėvas buvo labai darbštus ir išmanus žmogus Mt. Duok rodą – tu gi da išmanus žmogus Mlt. Tu išmanesnis, tu protingesnis JD1208. Kaip neišmanus jo atsidėjimas! J. Karvojėlis dymnasis, svočia išmanèsnė JV709.
išmanù n.: Nedaugį išmanù, kap radija grajija Arm. Nieko neišmanù, ką anas ūtarija Arm. išmaniaĩ adv.: Išmaniai ir trumpai jis pasipasakojo .

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • išmanus — išmanus, i Bendroji  informacija Kirčiuotos formos: išmanùs, išmanìKirčiuotė: 4 Rūšis: nauja žodžio reikšmė Kalbos dalis: būdvardis Kilmė: lietuvių, plg. anglų k. smart. Giminiški naujažodžiai: išmanizacija; išmanėti. Papildoma informacija:… …   Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas

  • išmanus — išmanùs, išmani̇̀ bdv. Išmanùs žmogùs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • išmani — išmanùs, išmani̇̀ bdv. Išmanùs žmogùs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • išmanizacija — Bendroji  informacija Kirčiuota forma: išmanizãcija Kirčiuotė: 1 Rūšis: naujadaras Kalbos dalis: daiktavardis Kilmė: lietuvių Giminiški naujažodžiai: išmanus, i; išmanėti. Pateikta: 2012 04 30. Atnaujinta: 2013 10 31. Reikšmė ir vartosena… …   Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas

  • išmanumas — išmanùmas sm. (2) NdŽ → išmanus: Išmanùmas yra būtinai reikalingas dvasinei kūrybai FT. Menkas jo išmanùmas, kad valgyt tik temoka Grž. Ji didžiavosi savo protu ir išmanumu rš. Sušvelnink tą blogą, kurį padarė tavo neišmanumas rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išmoningas — išmonìngas, a adj. (1) J, BŽ185, NdŽ geros išmonės, išmanus: Kai prisireikė kuo išmoningiausių padėjėjų, Šešiavilkis gavo iš Vilniaus atsiimti vėjavaikį Napalį Vaižg. Instruktuoja minią, kad ji būtų išmoningesnė Vaižg. Šeštą parvedžiau didžiai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prantus — prantùs, ì adj. (4) Vkš, Ln, Vb, Kair kuris gerai, greitai viską supranta, supratingas, išmanus: Klausykis, ką žmonės šneka, būk prantùs Jnš. Nors mažas, bet prantùs Svn. Jei yra prantùs, galės, kad ir mažas, žemę dirbti Č. Būdama labai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suprantus — suprantùs, ì adj. (4) KŽ, Kair supratingas, išmanus, nuovokus: Jis suprantùs, jam nereikės sakyt Bsg. Anas nesuprantùs žmogus Gdr. suprantù n. KŽ …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aifonistas — aifonistas, ė Bendroji  informacija Kirčiuotos formos: aifonìstas, aifonìstė Kirčiuotė: 2 Rūšis: naujadaras Kalbos dalis: daiktavardis Kilmė: anglų, plg. anglų k. iPhone. Giminiškas naujažodis: aifonas. Pateikta: 2014 11 05. Reikšmė ir… …   Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas

  • išmanėti — Bendroji  informacija Kirčiuotos formos: išmanėti, išmanėja, išmanėjo Rūšis: naujadaras Kalbos dalis: veiksmažodis Kilmė: lietuvių Giminiški naujažodžiai: išmanizacija; išmanus, i. Pateikta: 2012 04 30. Atnaujinta: 2013 12 28. Reikšmė ir… …   Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas